Frásaí na Seachtaine 2019-2020

 • Dia duit. Dia is Muire duit.
 • Conas atá tu? Tá mé cuíosach gan a bheith maíteach.
 • Go raibh maith agat. Tá fáilte romhat.
 • Cén scoil ina bhfuil tú? Freastalaím ar Scoil Náisiúnta Naomh Muire.
 • Cén saghas lae é? Níl sé fluich. Tá an lá go deas tirim./ Níl sé tirim. Tá sé ag stealladh báistí.
 • Ca bhfuil an chaileach? Tá an chailleach ag eitilt thuas sa spéir.
 • Oíche Shamhna shona duit! Gurab amhlaidh duit.
 • Cé leis é seo? Is liomsa é. Ní liomsa é
 • An feidir leat______? (rith, eitilt, súl) Is féidir liom. Ní féidir liom.
 • An maith leat a bheith ag ___________? (léamh, scríobh, caoineadh) Is maith liom a bheith ag_________. Ní maith liom a bheith ag __________.
 • Cén séasúr atá ann? An geimhreadh atá ann, Táim préachta leis an bhfuacht!
 • Cé atá ag teacht? Tá Daidí na Nollag ag teacht. Ta sceitimíní áthais orm!
 • Nollaig Shona agus Athbhliain faoi Mhaise duit. Gurab amhlaidh duit.
 • Cén bhliain atá ann? Tá bliain nua bualite linn. Dhá mhíle agus fiche atá ann.
 • Cén la inniu é? Inniu an _______________. (Luan, Mháirt, Chéadaoin, Déardaoin, Aoine, Satharn, Domhnach)
 • Cén lá a bhí ann inné? An ________________________ a bhí ann inné. (Luan, Mháirt, Chéadaoin, Déardaoin, Aoine, Satharn, Domhnach)
 • An bhfuil críochnaithe agat? Tá críochnaithe agam. Níl críochnaithe agam.
 • Ní neart go cur le chéile.
 • Cén séasúr atá ann? An t-Earrach atá ann. Tá na héin ag canadh go binn.
 • Ainmnigh na míonna. Eanair, Feabhra, Márta, Aibreáin, Bealtaine, Meitheamh, Iúil, Lúnasa, Méan Fomhair, Deireadh Fómhar, Mí na Samhna, Mí na Nollag.
 • Tír gan teamga, tír gan anam.