You cannot copy content of this page
(021) 481 2038 stmaryscobh@eircom.net

Frásaí na Seachtaine 2019-2020

  • Dia duit. Dia is Muire duit.
  • Conas atá tu? Tá mé cuíosach gan a bheith maíteach.
  • Go raibh maith agat. Tá fáilte romhat.
  • Cén scoil ina bhfuil tú? Freastalaím ar Scoil Náisiúnta Naomh Muire.
  • Cén saghas lae é? Níl sé fluich. Tá an lá go deas tirim./ Níl sé tirim. Tá sé ag stealladh báistí.
  • Ca bhfuil an chaileach? Tá an chailleach ag eitilt thuas sa spéir.
  • Oíche Shamhna shona duit! Gurab amhlaidh duit.
  • Cé leis é seo? Is liomsa é. Ní liomsa é
  • An feidir leat______? (rith, eitilt, súl) Is féidir liom. Ní féidir liom.
  • An maith leat a bheith ag ___________? (léamh, scríobh, caoineadh) Is maith liom a bheith ag_________. Ní maith liom a bheith ag __________.